TAISYKLĖS ~ IR

SĄLYGOS

Įvadas
Šios tasyklės ir sąlygos reglamentuoja naudojimąsi mūsų svetaine ir mūsų produktų pirkimą. Prisijungdami prie mūsų svetainės, jūs visiškai sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis ar bet kuria šių Sąlygų dalimi, neturite naudotis mūsų svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės

 • Šios svetainės turinys priklauso MB „Nano mikropigmentacija“ ir/ar jos licencijų išdavėjams.
 • Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Galite peržiūrėti, atsisiųsti tik talpyklos tikslais ir spausdinti svetainės puslapius savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi toliau nustatytų taisyklių ir sąlygų apribojimų.

Priimtinas naudojimas

 • Jūs neturite naudotis mūsų svetaine jokiu būdu, kuris sukelia arba gali pakenkti svetainei arba pabloginti svetainės prieinamumą.
 • Negalite naudoti mūsų svetainės jokiais su rinkodara susijusiais tikslais be mūsų aiškaus rašytinio sutikimo.

Apribotas priėjimas

 • Prieiga prie tam tikrų šios svetainės vietų yra apribota. Pasiliekame teisę savo nuožiūra apriboti prieigą prie kitų šios svetainės vietų arba visos mūsų svetainės.

Vartotojo sugeneruotas turinys

 • Šiose taisyklėse ir sąlygose „jūsų naudotojo turinys“ reiškia medžiagą (įskaitant, be apribojimų, tekstą, vaizdus, garso medžiagą, vaizdo medžiagą bei garso ir vaizdo medžiagą), kurią pateikiate mūsų svetainei.
 • Jūs suteikiate mums pasaulinę, neatšaukiamą, neišskirtinę, nemokamą licenciją naudoti, atgaminti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti jūsų vartotojo turinį bet kurioje esamoje ar būsimoje laikmenoje.

Atsakomybės apribojimai

 • Informacija šioje svetainėje pateikiama nemokamai, ir jūs pripažįstate, kad būtų nepagrįsta laikyti mus atsakingais dėl šios svetainės ir informacijos šioje svetainėje.
 • Mūsų atsakomybė yra apribota ir neįtraukiama tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Mes nebūsime atsakingi už jokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą, atsiradusią pagal šias Sąlygas ir taisykles arba susijusius su mūsų svetaine.

Šių taisyklių ir sąlygų pažeidimai

 • Nepažeisdami kitų mūsų teisių pagal šias Sąlygas, jei bet kokiu būdu pažeisite šias Sąlygas, galime imtis tokių veiksmų, kurie, mūsų manymu, yra tinkami pažeidimui pašalinti, įskaitant sustabdyti jūsų prieigą prie svetainės, uždrausti jums pasiekti svetainėje ir (arba) iškelti prieš jus teismo procesą.

Variacija

 • Mes galime retkarčiais peržiūrėti šias Sąlygas. Reguliariai tikrinkite šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate susipažinę su naujausia versija.

Pilnas susitarimas

 • Šios taisyklės ir sąlygos kartu su mūsų privatumo politika sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų dėl jūsų naudojimosi mūsų svetaine.

Teisė ir jurisdikcija

 • Šios sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos teisę, o bet kokie ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, priklausys išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

Mūsų kontaktai
MB Nano Mikropigmentacija.
[email protected]

Įsigaliojimo data
Šios taisyklės ir sąlygos galioja nuo 2024-01-25.